Τεμέτερον

Δείτε επίσης τη Wikipedia στα Ποντιακά! και το ποντιακό λεξικό